Radhika Rani V; Mahesh Hirulal. A review on etiopathogenesis of Santarpana and Apatarpana Janya Vyadhi. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, v. 8, n. 3, p. 129 - 133, 25 Apr. 2023.