Radhika Rani V and Mahesh Hirulal (2023) “A review on etiopathogenesis of Santarpana and Apatarpana Janya Vyadhi”, Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, 8(3), pp. 129 - 133. doi: 10.21760/jaims.8.3.24.