Akshata, I.S. Mathapati and G.S. Dharmannavar (2024) “A clinical comparative study of Patolakaturohinyadi Kashaya and Trayantyadi Kashaya in Koshtashakhashrita Kamala w.s.r. to Hepatocellular Jaundice ”, Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, 8(12), pp. 08 - 13. doi: 10.21760/jaims.8.12.2.