Dr. Nivedita D. Mugli, Dr. Vijayamahantesh Hugar, and Dr. Varsha Kulkarni. “Review on Rasa Samsarjana Krama and Its Application in Disease”. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences 6, no. 3 (July 10, 2021): 132 - 135. Accessed April 13, 2024. https://jaims.in/jaims/article/view/1331.