1.
Ramandeep Kaur, GoyalA, Navdeep Kaur, Gurpreet Sama. Ekal Dravya Prayoga in Vyanga w.r.t. Melasma. J Ayurveda Integr Med Sci [Internet]. 2024Jan.31 [cited 2024Apr.13];8(12):108 -114. Available from: https://jaims.in/jaims/article/view/2807